Day: November 21, 2020

3 สิ่งที่ไม่ควรทำไม่ว่าต่อผู้รับเหมา และ บริษัทสร้างบ้าน3 สิ่งที่ไม่ควรทำไม่ว่าต่อผู้รับเหมา และ บริษัทสร้างบ้าน

ในการสร้างบ้านนั้น แน่นอนว่าเราที่เป็นผู้ว่าจ้างนั้นจะเป็นลูกค้าให้กับบริษัทสร้างบ้าน  หรือ ผู้รับเหมาก็ตามแต่ แต่นั้นไม่ได้หมายความการที่เราเป็นลูกค้าเราจะทำตัวอย่างไรก็ได้นะครับ ดังนั้นในบทความนี้เราอยากจะขอพูดถึง ….สิ่งที่ไม่ควรทำต่อผู้รับเหมา และ บริษัทสร้างบ้าน  เพราะอาจจะทำให้เกิดความไม่พอใจกัน จนนำมาสู่งงานไม่เสร็จก็ได้นะครับ   ใช้งานเล็ก งานน้อย ที่ไม่เกี่ยวข้องกับงาน   บริษัทสร้างบ้าน  นั้นเป็นบริการรับสร้างวบ้าน และ ผู้รับเหมาเองก็เช่นกัน แต่ในกรณีตกแต่ง หรือต่อเติมนั้น งานอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องนั้นเราไม่ควรจะเลือกให้ทั้ง บริษัทสร้างบ้าน  และ ผู้รับเหมาเข้าไปช่วยงานนะครับเช่น ไฟห้องนำเสีย เปลี่ยนก็อกน้ำ หรือ ปูหญ้าให้ และ งานอื่น ๆ อีกมากมายที่ เคยเจอกัน ซึ่งในส่วนนี้ถ้าหากคิดค่าบริการเพิ่มได้จะไม่ใช่ประเด็น แต่ถ้าหากไปใช้ฟรี ๆ