Day: November 8, 2020

ของเล่นที่เหมาะกับเด็กแรกเกิดจนถึง 6 เดือนของเล่นที่เหมาะกับเด็กแรกเกิดจนถึง 6 เดือน

ของเล่นเด็กจะมีประโยชน์กับเด็กมากน้อยแค่ไหน ขึ้นอยู่กับว่าเด็กได้เล่นของเล่นอะไรบ้าง หากเป็นของเล่นเสริมพัฒนาการ และเป็นของเล่นที่เหมาะกับวัยในแต่ละช่วง เด็กก็จะได้รับประโยชน์จากของเล่นเหล่านั้นอย่างเต็มที่ ด้วยเหตุนี้เอง การเลือกของเล่นจาก ร้านขายของเล่น จึงต้องดูความเหมาะสมของเด็กแต่ละวัยประกอบด้วย  โดยการให้เด็กได้เล่นของเล่นนั้น สามารถเริ่มได้ตั้งแต่หลังคลอด แต่ต้องเลือกให้เป็น และรู้ว่าเด็กในวัยนี้เหมาะกับของเล่นประเภทไหน เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่า เด็กที่เพิ่งคลอดไปจนถึงเด็กในวัย 6 เดือนนั้น เหมาะกับของเล่นประเภทใดบ้าง  แนะนำของเล่นสำหรับเด็กแรกเกิด – 6 เดือน  1.ของเล่นประเภทแขวน  ของเล่นประเภทนี้ได้แก่โมบายรูปต่างๆ ที่สามารถห้อยและเคลื่อนไหวได้ โดยของเล่นประเภทนี้มีประโยชน์ในเรื่องของการเสริมพัฒนาการด้านการรับรู้ของเด็กเป็นอย่างดี โดยเฉพาะในเรื่องของสายตา หรือจะเป็นของเล่นที่มีเสียงเบาๆ ก็จะช่วยเสริมพัฒนาการด้านการได้ยินของเด็กได้ไม่น้อย ให้เด็กมีพัฒนาการด้านประสาทสัมผัสที่ดีขึ้น  2.หนังสือที่มีเสียง  หนังสือประเภทนิทาน หรือหนังสือที่เป็นรูปสิ่งของ รูปสัตว์