จากสถานการณ์โควิด-19 ในปัจจุบัน ค่อยๆ ดึขึ้นเนื่องด้วยมาตราการฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 – 4 มากขึ้นในสัดส่วนที่มากขึ้น ความอันตรายจึงลดน้อยลง ตลาดการค้าและธุรกิจต่างๆ จึงกลับมาคึกคักมากขึ้นครับ หากพูดถึงการลงทุนในช่วงแล้วหล่ะก็…เรียกได้ว่าเป็นทั้งโอกาสและความเสี่ยงในการลงทุนในคราวเดียวกันก็ว่าได้ครับ บทความนี้จะขอพาทุกๆ ท่านไปค้นหาคำตอบเกี่ยวกกับ “ความคุ้มค่าในการลงทุนอสังหาในยุคโควิด19” กันครับ

การลงทุนอสังหา คืออะไร?

อสังหา หรือชื่อเต็มๆ คือ อสังหาริมทรัพย์ หมายถึง ที่ดิน ทรัพย์อันติดกับที่ดิน หรือประกอบเป็นอันเดียวกับที่ดิน รวมทั้งสิทธิทั้งหลายอันเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ที่ดินด้วย จากนิยามดังกล่าว อาจแบ่งอสังหาริมทรัพย์ออกได้ดังนี้

ที่ดิน หมายถึง พื้นดินทั่วไป รวมทั้งภูเขา ห้วย หนอง คลอง บึง บาง ลำน้ำ ทะเลสาบ เกาะและที่ชายทะเลด้วย

ทรัพย์อันติดกับที่ดิน ได้แก่ ไม้ยืนต้น อาคาร โรงเรือน หรือ สิ่งก่อสร้างบนที่ดิน เช่น

บ้าน คือ สิ่งก่อสร้างที่ปลูกอยู่หลังเดียวโดด ๆ พร้อมทั้งเรือนครัว โรงรถ และเป็นที่อยู่อาศัยของบุคคลในครัวเรือนเดียวกัน หรือบ้านที่ปลูกอยู่หลายหลังภายในบริเวณรั้วเดียวกัน และเป็นที่อยู่อาศัยของบุคคลภายในครัวเรือนเดียวกัน

ทาวน์เฮาส์ คือ ตึกที่ปลูกติดต่อกันตั้งแต่ 2 หน่วยขึ้นไป โดยมีฝาร่วมกันด้านหนึ่งหรือสองด้านขึ้นไปอาจเป็นชั้นเดียวหรือหลายชั้นก็ได้ ตัวตึกอยู่ลึกเข้ามาจากริมถนน มีบริเวณที่ว่างหน้าบ้านอาจใช้เป็นที่จอดรถหรือทำประโยชน์อย่างอื่น

คอนโดมีเนียม คือกลุ่มห้องอันเป็นส่วนหนึ่งของอาคาร ซึ่งใช้เป็นที่อยู่อาศัยของครัวเรือน โดยกลุ่มห้องนี้จะต้องมีห้องครัว ห้องน้ำ ตลอดจนทางเข้าออกห้องชุดเป็นของตนเอง ซึ่งสามารถแยกการถือกรรมสิทธิ์ออกเป็นส่วน ๆ โดยแต่ละส่วนประกอบด้วยกรรมสิทธิ์ในทรัพย์ส่วนบุคคลและกรรมสิทธิ์ร่วมในทรัพย์ส่วนกลาง

โรงงาน คือ โรงงานสำหรับประกอบกิจการอุตสาหกรรมโดยใช้ เครื่องจักร ซึ่งเทียบได้เกิน 5 แรงม้าเป็นปัจจัย โกดัง คือ สิ่งก่อสร้างที่ใช้เพื่อเก็บสินค้า

อาคารพาณิชย์ คือ อาคารที่ใช้ เพื่อประโยชน์แห่งการค้า หรือ โรงงานที่ใช้ เครื่องจักรซึ่งเทียบได้ไม่เกิน 5 แรงม้า หรือ อาคาร ที่ก่อสร้าง ห่างแนวทางสาธารณะ หรือ ทางซึ่งมีสภาพ เป็นสาธารณะไม่เกิน 20 เมตร ซึ่งอาจใช้ เป็นอาคารเพื่อประโยชน์แห่งการค้าได้หอพัก คือ ห้องชุด ตามปกติประกอบด้วยห้องนอน ห้องรับแขก ห้องครัว ห้องน้ำพร้อมอยู่ในชั้นเดียวกัน และรวมอยู่ในตึกหลังใหญ่สำหรับอยู่อาศัยหรือให้เช่า

 ทรัพย์ซึ่งประกอบเป็นอันเดียวกับที่ดิน ได้แก่ แม่น้ำ ลำคลอง แร่ธาตุ กรวด ทราย ที่มีอยู่ตามธรรมชาติ หรือซึ่งมนุษย์นำมารวมไว้กับที่ดินจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของพื้นดินตามธรรมชาติ

กล่าวได้ว่าการลงทุนอสังหาก็คือ การลงทุนในซื้ออาคารที่ดินต่างๆ นั้นเองครับ

ความคุ้มค่าในการลงทุนอสังหาในยุคโควิด19

เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 นั้นส่งผลต่อธุรกิจและเศรษฐกิจต่างๆ อย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นธุรกิจการท่องเที่ยวก็ดี ธุรกิจการขายของต่างๆ ส่งผลทำให้เกิดการขาดทุนในธุรกิจเหล่านี้ เกิดการขายออกและทำให้ราคาหุ้นหรือราคาอสังหาต่างๆ ลดลงจากอดีตที่มีราคาสูง ทำให้นักลงทุนทั้งหลาย สามารถซื้อหุ้นได้ในราคาที่ถูกลงนั้นเองครับ หากเราสามารถเลือกหุ้นที่ถูกที่และถูกเวลาแล้วหล่ะก็….จะทำให้ท่านได้กำไรงามๆ เลยก็ว่าได้ครับ แต่ทั้งนี้ การลงทุนย่อมมีความเสี่ยงเสมอครับ

2 การลงทุนแบบง่ายๆ และมึความเสี่ยงต่ำ

1.เริ่มต้นลงทุนด้วยเงินฝากธนาคาร เป็นการเริ่มต้นการลงทุนที่ง่ายที่สุด ใครๆ ก็สามารถลงทุนได้ด้วยการฝากเงินในธนาคารได้ ไม่จำเป็นต้องใช้เงินลงทุนจำนวนมาก ไม่จำเป็นที่จะต้องหาข้อมูลมากเหมือนกับการลงทุนอื่นๆ แต่ก็ต้องแลกมาด้วยกับที่ผลตอบแทนที่ต่ำเช่นกัน

●มีความเสี่ยงต่ำมาก หรือแทบไม่มีความเสี่ยงเลย

●ผลตอบแทนจากการลงทุนก็ต่ำเช่นเดียวกัน

2. ลงทุนพันธบัตร เป็นการลงทุนที่เหนือไปกว่าอีกขั้นของเงินฝากในธนาคาร มักจะมีอัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่าการลงทุนด้วยเงินฝากกับธนาคาร ซึ่งคือการลงทุนในกลุ่มตราสารหนี้ โดยผู้ที่ซื้อพันธบัตรจะมีฐานะเป็นเจ้าหนี้ ผู้ออกพันธบัตรจะมีฐานะเป็นลูกหนี้

●อัตราดอกเบี้ยมักจะสูงกว่าการลงทุนในเงินฝากธนาคาร

●สภาพคล่องทางการเงินขึ้นอยู่กับระยะเวลาไถ่ถอน

และนี้คือข้อมูลเกี่ยวกับ “ความคุ้มค่าในการลงทุนอสังหาในยุคโควิด19” ที่เราได้นำมาฝากทุกๆ ท่านกัน หวังว่าจะช่วยเป็นแนวทางในการลงทุนกันนะครับ